Zraz otužilcov 2024

ĎAKUJEME PARTNEROM
..bez vás by to nešlo...❤

Celoslovenský zraz otužilcov v Nitre 2024

Fotky už čoskoro. Robíme výber tých najlepších.